Sekite Ozan:

Ozan Alparslan

Vidaus audito vadovas

Ozan Alparslan yra „European Merchant Bank“ vidaus audito skyriaus vadovas. Jis turi beveik dviejų dešimtmečių patirtį vidaus audito ir kontrolės srityje, įgytą dirbant įvairiuose bankuose. Jo didžiulis įnašas, prižiūrint audito procesus ir stiprinant vidaus kontrolę, tapo svarbiu organizacijų, kuriose jis dirbo, turtu.

O. Alparslan, būdamas bankų ir IT audito, rizikos valdymo, valdymo ir atitikties užtikrinimo ekspertu, rėmėsi savo išsamiomis žiniomis, kad užtikrintų finansinių ir operacinių sistemų vientisumą ir veiksmingumą. Stambulo Bilgi universitete įgijo MBA laipsnį ir CISA sertifikatą, kurie papildo jo technines žinias ir tvirtus verslo valdymo pagrindus.