Sekite Eugenijus:

Eugenijus Preikša

CRO

Eugenijus Preikša šiuo metu eina „European Merchant Bank“ rizikos vadovo pareigas, atlieka svarbų vaidmenį valdant bendrovę, kai ši susiduria su įvairiais iššūkiais ir galimybėmis finansų ir bankininkystės sektoriuje. Jo karjera išsiskiria aukščiausiomis vadovaujamomis pareigomis, kurias einant, akcentuojamas tiek finansinės, tiek nefinansinės rizikos valdymas, bendra įmonės plėtra ir strateginiai verslo sprendimai. Jo kompetencija apima įmonių valdymą ir įvairių ekonomikos sektorių bei verslo modelių supratimą, ypač atliekant griežtą kredito rizikos analizę.

E. Preikša yra sukaupęs didelę patirtį krizių valdyme ir veiklos tęstinumo užtikrinime. Priimdamas strateginius sprendimus, jis gerai supranta nacionalinę ir tarptautinę organizacinę raidą, todėl geba puikiai orientuotis sudėtingoje aplinkoje ir prie jos prisitaikyti.

E. Preikša, Stokholmo universitete įgijęs socialinių mokslų magistro laipsnį, derina akademines žinias ir didelę praktinę patirtį. Šis išsilavinimas jam padeda įgyvendinti strateginius užmojus ir valdyti sprendimų priėmimo procesus, todėl E. Preikša yra labai svarbus „European Merchant Bank“ vadovų komandai.