Sekite Ayşe:

Ayşe Mutlu Şencan

Rizikos skyriaus vadovė

Ayşe Mutlu Şencan yra „European Merchant Bank“ Rizikos skyriaus vadovė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį įmonių rizikos valdymo ir reguliavimo pokyčių srityje. Ji puikiai išmano naujų veiklos modelių kūrimą ir diegimą, siekiant integruoti rizikos valdymo procesus organizacijose, atsižvelgiant į visapusišką poveikį duomenims, sistemoms, modeliams, politikai, procesams ir valdymui. Jos požiūris pabrėžia žmogiškojo veiksnio valdymą pokyčių procesuose ir organizacinės kultūros svarbą. Ji yra CFA ir FRM chartijos turėtoja.

Pitsburgo universitete įgijusi ekonomikos magistro laipsnį, o INSEAD (dar vieną organizacinės psichologijos) – pokyčių valdymo magistro laipsnį, A. M. Şencan derina ekonomikos žinias su psichologinėmis įžvalgomis, kad padidintų rizikos valdymo strategijų veiksmingumą. Dėl savo išsilavinimo ir profesinės patirties ji yra labai naudinga, kai reikia orientuotis banko rizikos ir pokyčių valdymo sudėtingose situacijose.