Tapkite EMBank klientu šiandien!

Turime patirties, supratimą ir sprendimų, kad patenkintume jūsų banko poreikius. Jums patiks dirbti su mumis.
Atsidarykite sąskaitą ir pasinaudokite mūsų specialiais pasiūlymais.

Specialus pasiūlymas naujiems verslo klientams (*)

1
Visi įeinantys ir išeinantys mokėjimai, inicijuoti per interneto banką nemokamai (banko viduje, per SEPA, SWIFT arba Target2);
2
Nebus jokių kliento priėmimo mokesčių ir mėnesinių sąskaitos aptarnavimo mokesčių;
3
Tarptautiniai įeinantys ir išeinantys mokėjimai (EUR ir kitos valiutos) SHA/BEN – nemokamai (gali būti pritaikyti korespondentinio banko mokesčiai).
(*) Pasiūlymas galioja Lietuvoje registruotoms įmonėms (negalioja Bankinėms ir ne bankinėms finansinėms institucijoms), 100 operacijų per mėnesį. Specialus pasiūlymas galioja iki 2023-12-31 ir jo galiojimo laikas yra vieneri metai nuo sąskaitos atidarymo EMBanke.

Specialus terminuotų indėlių pasiūlymas

(Atnaujinta Euribor norma 2023-09-29 dienai: 3 mėn. – 3,95%, 6 mėn. – 4,13%, 12 mėn. – 4,19%)

EMbank siūlo terminuoto indėlio palūkanas lygias 3-jų, 6-ių ir 12-kos mėnesių Euribor normos dydžiams! (**)

 • Taikomos specialios terminuotųjų indėlių metinės palūkanos 3, 6 arba 12 mėnesių laikotarpiui;
 • Vienam klientui leidžiamas vienas terminuotasis indėlis su specialiomis metinėmis palūkanų normomis;
 • Specialus pasiūlymas taikomas indėliams iki 50 000 Eur.;
 • Specialios metinės palūkanų normos bus pritaikytos pirmiesiems 200 verslo klientų!

Indėliai laikomi EMBanke yra apdrausti VĮ Indėlių ir investicijų draudimu. Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

(**) Pasiūlymas galioja Lietuvoje registruotoms įmonėms (negalioja Bankinėms ir ne bankinėms finansinėms institucijoms). Specialus pasiūlymas galioja iki 2023-10-31. Euribor reikšmė bus nustatoma pagal „Bloomberg“, su vienos darbo dienos vėlavimu. Jei vienam klientui reikia daugiau nei vienos terminuoto indėlio sąskaitos arba didesnės nei 50 000 Eur. terminuoto indėlio, tuomet už skirtumą bus taikomos įprastos terminuoto indėlio metinės palūkanos: 3 mėn. – 2,5%, 6 mėn. – 2,7%, 12 mėnesių – 2,9%. Bankas palūkanas moka sutarties termino pabaigoje. Nutraukus Sutartį anksčiau nei suėjus indėlio terminui, palūkanos už faktinį indėlio laikymo terminą nemokamos.

Kaip tapti EMBank klientu?

Užpildykite formą internetu.
Susisieksime su jumis kitą darbo dieną dėl tolesnių veiksmų (kokių dokumentų reikia norint užbaigti priėmimą).
Norėdami baigti prisijungimą ir sąskaitos atidarymą, turėsite pasirašyti sutartį skaitmeniniu būdu.

*Mes, „EMBank”, tvarkysime Jūsų asmens duomenis, įskaitant čia pateiktus, kad užregistruotume Jūsų paraišką ir susisiektume su Jumis, remdamiesi Jūsų pageidavimais. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų privatumo politika ir taikomais BDAR teisės aktais.

Kokių dokumentų reikia norint atidaryti banko sąskaitą?

Viena iš svarbiausių sąlygų norint pas mus atsidaryti einamąją sąskaitą – Jūsų įmonė turi turėti ryšį su Lietuva.

Galime paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimų, kai to reikia (pvz., sąskaitos išrašą, lėšų kilmę įrodančius dokumentus, informaciją apie grupės struktūrą, naudos gavėjus ir kt.) vadovaujantis vietine ir tarptautine teise bei reguliavimu, laikantis „Pažink savo klientą“ principų prieš užmezgant ar tęsiant verslo santykius.

 • Bendrovės steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai ir kt.), atitinkamas RC išrašas ir galiojanti įstatų, nuostatų ir kt. versija;
 • Įmonės antspaudas*;
 • Išrašas (išplėstinis) iš Juridinių asmenų registro (JAR);
 • Juridinio asmens dalyvių identifikavimo duomenų išrašai (JADIS);
 • Išankstinis klausimynas;
 • Klausimynas juridiniams asmenims;
 • Generalinio direktoriaus, akcininkų, galutinio naudos gavėjo asmens tapatybės dokumentas/pasas (jei asmuo nėra ES gyventojas, būtinas pasas);
 • Tapatybės patvirtinimas, kurį atliekame nuotoliniu būdu per „Idenfy“ programėlę.
 • SOF (lėšų šaltinio) formą (dėl lėšų kilmės) pildo visi akcininkai;
 • JANGIS;
 • Jeigu sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas pasirašyti juridinio asmens vadovo patvirtintą banko sąskaitos sutartį;

* jeigu prievolė ją turėti nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Prieš pradedant bendradarbiavimą, galime paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus bei užduoti klausimus apie įmonės veiklos pobūdį, planuojamą veiklą ar lėšų (turto) kilmę. Kai kuriais atvejais sąskaitos atidarymas gali užtrukti iki 10 darbo dienų nuo visų standartinių ir papildomų dokumentų pateikimo dienos.

Domina kitos paslaugos, kurias EMBank gali pasiūlyti?

Skolinimas

EMBank siekia pasiūlyti geriausius įmanomus skolinimo variantus. Mūsų tikslas – įgalinti jūsų verslą ir palaikyti ilgalaikį augimą.

EMBank elektroninė bankininkystė

Šiandieniniame sparčiame pasaulyje žinome, kad kiekviena sekundė yra brangi jūsų verslui. Būtent todėl sukūrėme EMBanko elektroninę bankininkystę. Tai patogiausias būdas tvarkyti savo banko operacijas. EMBank elektroninė bankininkystė suteikia prieigą prie savo paskyrų 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir veikia visuose jūsų įrenginiuose. Taigi, nesvarbu, kur esate, galite lengvai atlikti mokėjimus ir patikrinti savo sąskaitas!

2023 Copyright © European Merchant Bank UAB. All rights reserved.

European Merchant Bank UAB (EMBank) is licensed by European Central Bank (License No. 3).
EMBank participates in the deposit guarantee scheme (DGS) of Lithuania.
Swift BIC: EUEBLT22
Bloomberg Dealing Code: EUEB

2023 Copyright © European Merchant Bank UAB. All rights reserved.
European Merchant Bank UAB is licensed by European Central Bank (License No. 3)
EMBank participates in the deposit guarantee scheme (DGS) of Lithuania.
Swift BIC: EUEBLT22
Bloomberg Dealing Code: EUEB