Bir 25, 2024

Pasauliniai pinigų plovimo (AML) prevencijos standartai: kaip įveikti iššūkius vykdant tarptautinį verslą

Titulinis - Pasauliniai pinigų plovimo (AML) prevencijos standartai: kaip įveikti iššūkius vykdant tarptautinį verslą

Pasaulinėje finansų sistemoje nepaprastai svarbūs kovos su pinigų plovimu (AML) ir kovos su terorizmo finansavimu (CFT) standartai. Tai ypač svarbios priemonės, apsaugančios finansų institucijas nuo pažeidimų ir užtikrinančios finansinių sandorių integralumą ir skaidrumą visame pasaulyje. Atsižvelgiant į tai, kad jų veiklos reglamentavimo sritys yra skirtingos, tarptautiniu verslu užsiimančios įmonės dažnai susiduria su reikšmingais AML / CFT reikalavimų laikymosi iššūkiais.

Mūsų straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama pasaulinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartų supratimui, tarptautinių reikalavimų laikymosi, veiksmingų strategijų įgyvendinimui ir patikimų kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonėmis. Taip pat pateikiama įžvalgų apie tai, kaip „EMBank“ gali padėti jums laikytis reikalavimų.

 

Pasaulinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartų samprata

Prevencijos priemonės skirtos užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ir apsaugoti finansų sistemą nuo piktnaudžiavimo. Pagrindiniai tikslai – identifikuoti ir sumažinti riziką, nustatyti įtartiną veiklą ir apie tai informuoti, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su finansiniais nusikaltimais. Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), atlieka svarbų vaidmenį nustatant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo standartus, kuriuos plačiai taiko Europos Sąjunga (ES) ir kitos jurisdikcijos.

Veiksmingi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu principai apima rizika pagrįstą požiūrį, visapusišką deramą klientų tikrinimą, nuolatinę stebėseną ir operatyvų pranešimą apie įtartiną veiklą. Šie principai užtikrina, kad finansų įstaigos galėtų veiksmingai identifikuoti ir sumažinti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusią riziką.

 

Tarpvalstybinės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo reikalavimų laikymosi iššūkiai

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų užtikrinimas vykdant tarpvalstybinius sandorius yra susijęs su keliais sudėtingais iššūkiais. Šie kompleksiniai aspektai atsiranda dėl skirtingos reguliavimo aplinkos, būtinybės kruopščiai atlikti deramą klientų tikrinimą ir dinamiško finansinių nusikaltimų pobūdžio.

 

Pagrindiniai iššūkiai yra šie:

 • Skirtingos nuostatos ir reikalavimai įvairiose jurisdikcijose. Kiekviena šalis turi unikalius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimus, todėl būtinos specifinės žinios ir ištekliai, o tai sukuria spragų ir padidina baudų riziką.
 • Deramas klientų nerezidentų tikrinimas. Užsienio tapatybės dokumentų tikrinimas ir užsienio klientų verslo veiklos supratimas yra sudėtingas, ypač kai reikalingas sustiprintas deramas kliento tikrinimas aukštos rizikos klientams.
 • Tarpvalstybinių sandorių stebėsena, siekiant išvengti įtartinos veiklos. Tarpvalstybiniai sandoriai apima kelias institucijas ir valiutas, o tai apsunkina sekimą ir analizę, todėl reikalauja pažangių monitoringo sistemų.
 • Kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos veiksnių ir tipologijų raida. Finansinių nusikaltimų metodai nuolat plėtojami, todėl būtina reguliariai atnaujinti reikalavimų programas, rengti nuolatinius mokymus ir investuoti į technologijas.
 • Duomenų privatumo ir apsaugos keliami rūpesčiai. Suderinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo reikalavimų laikymąsi su griežtais duomenų privatumo įstatymais įvairiose jurisdikcijose yra sudėtinga, todėl būtina užtikrinti saugų duomenų perdavimą ir saugojimą, taikant pažangias kibernetinio saugumo priemones.
 • Išteklių paskirstymas ir veiklos sąnaudos. Įgyvendinant veiksmingas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo programas būtina skirti daug išteklių, investuoti į technologijas ir darbuotojus, o tai gali būti ypač sudėtinga mažesnėms įstaigoms.

Efektyvaus tarpvalstybinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reikalavimų laikymosi strategijos

Svarbu įgyvendinti veiksmingas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi strategijas vykdant tarpvalstybinius sandorius.

 

Pagrindinės strategijos yra šios:

 • Tvirtos KYC procedūros klientams ne rezidentams. Įgyvendinkite išsamias „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūras, įskaitant sustiprintą deramą klientų patikrinimą didelės rizikos užsienio klientams, siekdami kruopščiai patikrinti tapatybę ir įvertinti rizikos profilį, taip užtikrinant tikslų kliento pažinimą.
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atrankos ir sandorių stebėsenos automatizavimo technologijos. Naudoti pažangias technologijas, kad automatizuotumėte pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ir sandorių stebėseną. Šios technologijos gali veiksmingai identifikuoti įtartiną veiklą, optimizuoti reikalavimų užtikrinimo procesus ir realiuoju laiku pateikti įspėjimus, siekiant užtikrinti greitesnį reagavimą.
 • Aiškus bendravimas ir keitimasis informacija su atitinkamomis institucijomis. Užmegzti glaudžius ryšius ir suformuoti aiškius komunikacijos kanalus su reguliavimo institucijomis ir kitomis finansų įstaigomis. Veiksmingas apsikeitimas informacija padeda operatyviai pranešti apie įtartiną veiklą ir skatina keitimąsi geriausia praktika, taip sustiprindamas bendras reikalavimų užtikrinimo pastangas.

 

Efektyvaus tarpvalstybinio kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo reikalavimų laikymosi privalumai

Finansų įstaigoms, veikiančioms tarptautinėje rinkoje, labai svarbu įgyvendinti veiksmingas tarpvalstybines kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymosi priemones. Teikdamos pirmenybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir finansavimo kontrolės reikalavimų laikymuisi, finansų įstaigos gali apsisaugoti nuo finansinių nusikaltimų, sustiprinti pasitikėjimą tarptautiniais partneriais ir sukurti saugią tarpvalstybinių sandorių aplinką.

 

Pagrindiniai privalumai yra šie:

 • Mažina finansinių nusikaltimų ir reguliavimo nuobaudų riziką. Efektyvios reikalavimų laikymosi programos sumažina finansinių nusikaltimų, tokių kaip pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas, tikimybę ir atitinkamai sumažina riziką susidurti su griežtomis reguliavimo nuobaudomis ir piniginėmis bausmėmis.
 • Pasitikėjimo ir reputacijos kūrimas bendradarbiaujant su tarptautiniais verslo partneriais. Pademonstravus, kad tvirtai laikomasi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų, didėja finansų institucijų pasitikėjimas ir gerėja jų reputacija tarp tarptautinių verslo partnerių, o tai skatina tvirtesnius ir saugesnius verslo santykius.
 • Skatinti saugią ir patikimą tarpvalstybinių sandorių finansinę aplinką. Tvirtomis pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo priemonėmis užtikrinama saugesnė finansinė aplinka, apsaugomas tarpvalstybinių sandorių vientisumas ir prisidedama prie bendro pasaulinės finansų sistemos stabilumo.
 • Didinti veiklos efektyvumą ir rizikos valdymą. Įdiegus pažangias technologijas ir supaprastinus atitikties užtikrinimo procesus, padidėja veiklos efektyvumas ir pagerėja įstaigos gebėjimas veiksmingai valdyti ir mažinti riziką.
 • Didinti suinteresuotųjų šalių ir klientų pasitikėjimą. Patikimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reikalavimų laikymasis kelia suinteresuotųjų šalių, klientų ir reguliavimo institucijų pasitikėjimą, taip sustiprindamas įstaigos įsipareigojimą laikytis aukštų finansinio sąžiningumo standartų.
 • Palengvinti reguliavimo reikalavimų laikymąsi ir patekimą į pasaulinę rinką. Tarptautinių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartų laikymasis palengvina atitiktį įvairiems reguliavimo reikalavimams, leidžia lengviau patekti į pasaulines rinkas ir plėsti verslo galimybes.
 • Remti ilgalaikį verslo tvarumą. Veiksmingos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonės padeda užtikrinti ilgalaikį finansų institucijų tvarumą ir plėtrą, nes užkerta kelią finansiniams nusikaltimams, užtikrina reguliavimo reikalavimų laikymąsi, skatina saugią ir patikimą verslo aplinką.

 

Kaip gali padėti „EMBank“?

„EMBank“ vienas svarbiausių prioritetų yra reikalavimų laikymosi užtikrinimas. Tinkamas įstatymų laikymasis apima visišką teisės aktų, reglamentų, direktyvų, standartų ir reikalavimų laikymąsi, kurį padeda užtikrinti pažangios sankcijų patikros ir sandorių stebėsenos priemonės.

„EMBank“ griežtai laikosi visų direktyvų, reglamentų ir aukščiausių standartų visais deramo patikrinimo lygmenimis. Mūsų požiūris į atitiktį reikalavimams yra susijęs tiek su jūsų verslo apsauga, tiek su mūsų teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymu.

Lietuvoje įkurtas ir Europos Centrinio Banko licenciją turintis „EMBank“ teikia bankininkystės kaip paslaugas kartu su verslo sąskaita ir kaupiamąja sąskaita, taip pat mokėjimo galimybes per SEPA, „Swift“ ir „Target2“.

Primename, kad pirmiau nurodytą informaciją parengė arba surinko „EMBank“ ir ji skirta tik informaciniais tikslais. Kai kuri informacija gali būti nebeaktuali ir neatspindėti naujausių teisinių pokyčių.

Norėdami susitarti dėl pokalbio telefonu, rašykite el. paštu [email protected].

 

Related Posts