Garantinis raštas (GR)

Užsienio ir vietos garantiniai raštai, išduoti patikimo partnerio.

Titulinis - Garantinis raštas

Garantinis raštas, išduotas „European Merchant Bank”

Banko garantija yra pagrindinė finansinė priemonė, skirta užtikrinti sutarties ar įsipareigojimo vykdymą. Jis veikia kaip banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui tam tikrą pinigų sumą, jei šalis už kurią buvo suteikta garantija, neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų. Ši priemonė yra labai svarbi įvairiuose sandoriuose, suteikianti finansinį saugumą visoms dalyvaujančioms šalims.

EMBank išduoda įvairių rūšių garantinius raštus skirtus vietiniams ir tarptautiniams sandoriams. EMBank parengs individualiai jūsų poreikiams pritaikytą garantinį raštą.

Kaip Veikia Garantinis Raštas?

Garantiniame rašte dalyvauja trys šalys: pareiškėjas (kuris prašo garantijos), naudos gavėjas (kuriam suteikiama garantija) ir garantiją išduodantis bankas. Bankas išduoda garantiją pareiškėjo vardu, užtikrindamas, kad įsipareigojimai pagal sutartį bus įvykdyti. Jei pareiškėjas nevykdo įsipareigojimų, bankas sumoka garantijos gavėjui garantijoje nurodytą sumą.

Kokios yra garantijų rūšys?

Garantinius raštus galima suskirstyti į kelias rūšis, atsižvelgiant į jų paskirtį ir sandorio pobūdį:

 • Konkurso garantija (Bid Bond): Užtikrina, kad konkurso įmonė sudarys sutartį, jei bus atrinkta.
 • Sutarties įvykdymo garantija (angl. Performance Guarantee): Garantuoja, kad projektas bus įgyvendintas pagal sutarties sąlygas.
 • Avansinio mokėjimo garantija: Užtikrina atliktų avansinių mokėjimų grąžinimą, jei neįvykdomos sutarties sąlygos.
 • Kokybės garantinio laikotarpio garantija: garantinis laikotarpis po projekto užbaigimo, užtikrinantis, kad bus atliktas būtinas remontas.
 • Finansinė garantija: Garantuoja, kad naudos gavėjui pagal sutartį bus išmokėta tam tikra suma.
 • Muitinės garantija: importo ir eksporto operacijų metu, garantuoti muitinei mokamus muitus ir mokesčius.

 

Koks yra garantinio rašto išdavimo procesas?

Išduodant garantinį raštą atliekami šie veiksmai:

 1. Paraiškos pateikimas: Pareiškėjas kreipiasi į banką, prašydamas išduoti garantinį raštą ir pateikdamas išsamią informaciją apie sandorį, kuriam reikalinga garantija.
 2. Dokumentų peržiūra: Bankas peržiūri paraišką ir reikalaujamus dokumentus, kurie paprastai apima finansines ataskaitas, pagrindinę sutartį, pagal kurią reikalinga garantija, ir kitus susijusius dokumentus.
 3. Kredito vertinimas ir patvirtinimas: Bankas įvertina pareiškėjo kreditingumą ir su garantijos prašymu susijusią riziką. Atliekant šį vertinimą gali būti analizuojama pareiškėjo finansinė būklė, verslo stabilumas ir sandorio specifika. Tais pačiais atvejais gali būti prašoma įkeisti užstatą išduotos garantijos sumai užtikrinti.
 4. Sąlygų susitarimas: Kai vertinimas yra patenkinamas, bankas ir pareiškėjas susitaria dėl garantijos rašto sąlygų, įskaitant garantijos sumą, mokesčius, galiojimo terminą ir visas sąlygas, kuriomis garantija gali būti panaudota.
 5. Išdavimas: Susitarus dėl sąlygų, bankas išduoda garantinį raštą, oficialiai įsipareigodamas sumokėti naudos gavėjui, jei pareiškėjas neįvykdys nurodytų įsipareigojimų.
 6. Mokesčio mokėjimas: Pareiškėjas sumoka bankui mokestį už garantijos rašto išdavimą. Šis mokestis paprastai yra garantijos sumos procentinė dalis ir gali skirtis priklausomai nuo rizikos įvertinimo ir garantijos trukmės.

 

Privalumai:

 • Didina šalių tarpusavio pasitikėjimą ir padeda sklandžiau vykdyti sandorius.
 • Suteikia naudos gavėjams finansinį saugumą ir garantijas.
 • Įgalina įmones sudaryti svarbias sutartis ar sandorius.
 • Suteikia saugumą išankstiniams mokėjimams ir vykdymo įsipareigojimams.

Sąlygos:

 • Pareiškėjo finansinė būklė turi būti priimtina.
 • Bankas gali reikalauti tam tikro užstato.
 • Taikomi skirtingi mokesčiai, priklausomai nuo banko ir garantijos rūšies.

Dažnai užduodami klausimai

Kokie yra mokesčiai ir komisiniai už garantijų sutartis?

Mokesčiai ir komisiniai už garantijų sutartis skiriasi priklausomai nuo garantijos sumos ir sandorio rizikos įvertinimo.

Mokesciai komisiniai

Kokie dokumentai reikalingi garantiniam raštui?
Norint gauti banko garantinį raštą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 

 • Prašymo forma: Užpildyta paraiškos dėl garantinio rašto forma, kurią pateikia bankas.
 • Sutartis: sutarties arba susitarimo, kuriam reikalingas garantinis raštas, kopija, kurioje išsamiai išdėstyti dalyvaujančių šalių įsipareigojimai.
 • Finansinės ataskaitos: Naujausios pareiškėjo finansinės ataskaitos, kad būtų galima įvertinti finansinį stabilumą ir kreditingumą.
 • Verslo registracijos dokumentai: Pareiškėjo verslo registracijos ir teisinio statuso įrodymai, pavyzdžiui, registracijos pažymėjimas.
 • Asmens tapatybės dokumentai: Galiojantys asmenų, įgaliotų veikti įmonės vardu, tapatybės dokumentai, pavyzdžiui, pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • Papildoma informacija: Išsami informacija apie užstatą, siūlomą už garantinį raštą, jei taikoma.
 • Informacija apie kreditą: Pareiškėjo kredito istorija ir dabartinė kredito būklė, pvz., kredito ataskaitos.
Kada naudojami garantiniai raštai?
Garantiniai raštai naudojami įvairiais atvejais, pavyzdžiui, teikiant paraiškas projektams, užtikrinant sutarties vykdymą, užtikrinant išankstinius mokėjimus, garantuojant garantinius įsipareigojimus ir kt.
Kuo skiriasi akredityvas ir garantinis raštas?
Akredityvas pirmiausia naudojamas tarptautiniuose prekybos sandoriuose, siekiant užtikrinti, kad bus gautas apmokėjimas už išsiųstas prekes. Tuo pačiu metu garantinis raštas suteikia finansinę garantiją trečiajai šaliai, kad pareiškėjas įvykdys konkretų įsipareigojimą.
Kuo skiriasi komercinis akredityvas ir garantinis raštas?
Komercinis akredityvas (CLC) palengvina prekių pardavimo sandorius, užtikrindamas apmokėjimą įvykdžius konkrečias sąlygas, o garantinis raštas yra sutartinių įsipareigojimų ar mokėjimų įvykdymo užtikrinimas.
Kam paprastai naudojamas garantinis raštas?
Paprastai jis naudojamas mokėjimo įsipareigojimams užtikrinti, sutarties įvykdymui užtikrinti, avansinio mokėjimo grąžinimui padengti ir garantinėms sąlygoms verslo sandoriuose garantuoti.
Kurios šalys įtraukiamos į garantinį raštą?
Jame dalyvauja trys šalys: pareiškėjas (kuris prašo garantijos), naudos gavėjas (kuriam suteikiama garantija) ir bankas (kuris išduoda garantiją).
Kiek laiko galioja garantinis raštas?
Garantinio rašto galiojimą lemia sąlygos, dėl kurių susitarta jį išduodant. Paprastai jis galioja tol, kol įsipareigojimai įvykdomi, arba iki nustatytos galiojimo pabaigos datos.