Pažink savo klientą (KYC)
ir pinigų plovimo prevencija (AML)

„EMBank” KYC ir AML

Tiek pasaulinei, tiek vietinei prekybai yra taikomi griežti KYC ir AML reikalavimai. „EMBank” jų laikymasis yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Tinkama atitiktis reiškia daugiau nei tik taikyti geriausias turimas PEP (politikoje dalyvaujančio asmens) priemones ir sankcijų patikrinimą bei sandorių stebėjimą. Tikra atitiktis reiškia tinkamai suprasti savo verslo verslą ir sumažinti bet kokią riziką, kurią ji gali kelti.

Iš pirmo žvilgsnio banko pateikti atitikties reikalavimai gali atrodyti sudėtingi ir varginantys. Tačiau užtikriname, kad mūsų požiūris į atitiktį yra susijęs ne tik su Jūsų verslo, bet ir su mūsų reguliavimo įsipareigojimais.

Atlikdamas deramą patikrinimą, „EMBank” griežtai laikosi visų direktyvų, reglamentų ir aukščiausių standartų.

AML/CTF reglamentų laikymasis

(ES direktyvos, FATF standartai, vietiniai teisės aktai ir mūsų vietos reguliavimo institucijos, Lietuvos banko ir FNTT reikalavimai)
Banko pinigų plovimo ir nusikalstamumo prevencijos programą sudaro politikos kryptys ir procedūros, kurios visapusiškai pabrėžia mūsų įsipareigojimą laikytis Kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimo akto (AML /CTF aktas) ir kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu finansavimo taisyklių (AML/CTF taisyklės).

Trumpai tariant, visas banko atliekamas AML, KYC ir CTF procedūras patvirtina valdyba. Mes turime aiškias klientų patikrinimo (CDD) ir KYC procedūras bei taikome rizika pagrįstą požiūrį į visus klientus. Atitikties rizikos valdymo atžvilgiu, klientai priskiriami mažos, vidutinės ir didelės rizikos klientams, ir juos turi patvirtinti paskirtas valdybos narys. Mes taip pat reguliariai atliekame visos įmonės rizikos vertinimą, užtikrindami, kad mūsų bendri įsipareigojimai būtų vykdomi patenkinamai.

Mes taip pat atliekame automatizuotą nuolatinį klientų sankcijų patikrinimą ir operacijų patikrinimą, naudodami tarptautiniu mastu pripažintas priemones ir sankcijų sąrašus, taip pat pasitelkdami naujausias daugiafunkcines stebėjimo sistemas.

„EMBank” taip pat rengia AML/CTF mokymus visiems savo darbuotojams ir nustato specialias pranešimo apie įtartiną veiklą (SAR) procedūras savo vietos reguliavimo institucijai – Lietuvos bankui.

Mes galime užtikrinti tiek savo partnerius, tiek klientus, kad mes laikomės visų atitinkamų AML/CTF reglamentų (ES direktyvų, FATF standartų, mūsų reguliavimo institucijos Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vietinių teisės aktų ir reikalavimų).