MOKESČIAI VIETINIAMS KLIENTAMS

Mokesčiai taikomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurie nėra elektroninių pinigų įstaiga, mokėjimo įstaiga ar bankas/kredito unija, bei fiziniams asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.

Titulinis - Mokesčiai ir Komisiniai

SKOLINIMAS

Paslauga arba sandoris Mokestis, EUR
Administravimo mokestis už paskolos sutarties sudarymą Nuo 0,5% nuo Paskolos sumos (min. 200 €)
Mokestis už Paskolos sumos padidinimą Nuo 0,2 % visos negrąžintos sumos (min. 200 € )
Mokestis už Paskolos termino pratęsimą Nuo 0,5 % negrąžintos Paskolos sumos (min. 200 €)
Mokestis už kitus Paskolos sutarties pakeitimus nuo 0,1 % negrąžintos Paskolos sumos (min. 200 €)
Įsipareigojimo mokestis Nuo 1 % nepanaudotos Paskolos sumos
Mokestis už išankstinį paskolos grąžinimą 2 % negrąžintinos Paskolos sumos (min. 200 €)
Leidimo įkeisti užstatą paskesniu įkeitimu išdavimas 0,5% nuo Paskolos sumos (min. 300€)
Kiti leidimai ir sutikimai 50 €
Kiti dokumentai 50 €

GARANTIJOS

10 Garantijos sutartis. Standartinis tekstas  Nuo 0,5 % (min. 100 €)
11 Garantijos sutartis. Nestandartinis tekstas  Nuo 0,6 % (min. 150 €)
12 Garantijos sąlygų pakeitimas 100 €
13 Gautos garantijos patikrinimas arba garantijos sąlygų pakeitimas kliento prašymu 50 €
14 Pranešimas apie garantijos gavimą arba jos sąlygų pakeitimą 50 €
15 Atšaukti prašymą išduoti garantiją 50 €
16 Reikalavimo sumokėti pagal išduotą garantiją administravimas 0,1% (min. 200 €)
17 Prašymo ar informacijos apie garantiją rengimas klientui pageidaujant EUR 50 €
18 Dokumentų siuntimas per kurjerių tarnyba užsienyje EUR 120 €
19 Dokumentų siuntimas per kurjerių tarnyba Lietuvoje EUR 60 €
20 Reikalavimo perdavimas pagal išduotą Garantiją EUR 80 €

Sąskaitos ir mokėjimo paslaugos:

Lėšų pervedimas Mokestis, EUR
Iš savos sąskaitos į kitą savo sąskaitą EM banke per internetinę bankininkystę 0.00 €
Pinigų pervedimas į kitą kliento sąskaitą EM banke per internetinę bankininkystę 0.30 €
SEPA pavedimas (paskolos išmokėjimo atveju) 5.00 €
SEPA pavedimas išeinantis per internetinę bankininkystę 0.40 €
SEPA pavedimas įeinantis per internetinę bankininkystę 0.00 €
Tarptautinis ne SEPA išeinantis (EUR) SHA

8.00 €

(plius visi kito banko korespondento mokesčiai)

Tarptautinis įeinantis (EUR) SHA 20.00 €
Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos atidarymas 0.00 €
Vieno UBO (Galutinio naudos gavėjo) ne Lietuvos rezidento, tačiau ES rezidento patikrinimas 300.00 €
Vieno UBO ne ES rezidento patikrinimas 500.00 €
Sąskaitos aptarnavimas *
Mėnesinis sąskaitos mokestis (už kiekvieną sąskaitą) 0.00 €
Mėnesinis sąskaitos mokestis didelės ir labai didelės rizikos klientams 50.00 €
Naujo kliento atstovo paskyrimas 20.00 €
Subjekto teisinio statuso įregistravimas ir bankroto administratoriaus paskyrimas sąskaitos tvarkymui 20.00 €
Banko išrašai
Sąskaitos balansas 15.00 €
Klientų auditoriams 30.00 €
Kiti Nemažiau nei 45.00 €
Dokumentų kopijos
Sutartys ir kiti dokumentai 6.00 €
Mokestis už dokumentų išdavimą per 3 darbo dienas paštu 120.00 €
Paštu Lietuvoje (neregistruotas) 6.00 €
Paštu Lietuvoje (registruotas) 12.00 €
Registruotu paštu į užsienio šalis 24.00 €
Sąlyginio deponavimo sąskaita
Sąskaitos atidarymas ir su sandorio dokumentacijos rengimas Nuo 0,15%
Ne mažiau kaip 1’000 EUR

* Mokesčiai taikomi net jei per sąskaitą nebuvo atlikta jokių operacijų.