Sau 18, 2024

Kas yra ISO ir kodėl tai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms

Titulinis - Kas yra ISO ir kodėl tai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms

Smulkusis verslas būtinas nuolatiniam ekonomikos augimui. Tiesą sakant, daugiau nei 90 proc. pasaulio įmonių yra mažos ir vidutinės, kurios inicijuoja naujoves, skatina ekonomikos augimą ir kuria darbo vietas. Tačiau norint išlikti vis labiau konkuruojančioje verslo rinkoje, svarbu išlaikyti stiprią lojalių klientų bazę. Šiandieniniai klientai – tai ne tik patenkinti pirkėjai, gavę kokybiškus produktus, jie taip pat ir susirūpinę pasaulio piliečiai, kurie žino apie aplinkos situaciją, energijos suvartojimą ir netinkamą išteklių naudojimą. Mažos įmonės ypatingai pažeidžiamos itin didelės konkurencijos. Todėl joms reikia strateginių priemonių, kad ne tik išliktų, bet ir padidintų savo konkurencinį pranašumą.

Štai čia atsiranda ISO standartai, kurie tiek didelėms organizacijoms, tiek mažesnėms įmonėms gali suteikti tiek pat naudos, pavyzdžiui, pagerinti klientų pasitenkinimą, sutaupyti pinigų ir padidinti apyvartą.

 

Kas yra ISO standartai ir kam jie reikalingi

ISO (angl. International Organization for Standardization) – tai nepriklausoma nevyriausybinė tarptautinė organizacija, kuri suburia pasaulinius ekspertus, kad šie susitartų ir nustatytų aukščiausius standartus bei reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai, apimančiai produktų kūrimą ir procesų valdymą.

ISO standartai apibrėžia nuoseklius reikalavimus ir užtikrina įmonės patikimumą, didina vartotojų pasitikėjimą ir supaprastina pasirinkimą.

ISO sertifikatas mažoms įmonėms – tai labiausiai vertinama strateginė priemonė , padedanti konkuruoti su kitais prekių ženklais ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Kiekvienam verslo aspektui yra skirtas tam tikras ISO standartas:

–   ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos – padeda pagerinti veiklos procesų efektyvumą, leidžia sutaupyti išlaidas ir padidinti klientų pasitenkinimą teikiama produkcija ar paslaugomis;

–   ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos – padeda įvertinti, stebėti ir valdyti nuolatinį poveikį aplinkai, gerinti įmonės įvaizdį ir nustatyti galimybes taupyti gamtos išteklius;

–   ISO 45001 Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos – parodo, kad darbuotojų bei kitų asmenų, veikiančių organizacijos aplinkoje, saugumas ir sveikata yra prioritetas;

–   ISO 27001 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos – įrodo atsakingą organizacijos požiūrį į jos klientų duomenų valdymą, konfidencialumo bei saugumo užtikrinimą;

–   ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas – apima paslaugų planavimą, tobulinimą, teikimą, gerinimą, siekiant atitikti paslaugai keliamus reikalavimus;

–   ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistemos – suteikia galimybę priimti geresnius sprendimus, susijusius su energijos suvartojimu;

–   ISO 17100 Vertimo paslaugos – standartas skirtas vertimų paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios siekia įrodyti, kad jų teikiamos vertimų paslaugos atitinka tarptautinių vertimo paslaugų standarto reikalavimus;

–   ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos – skirtos organizacijoms, palaikančioms ir skatinančioms skaidraus bendradarbiavimo principus, siekiančioms sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti ir gerinti antikorupcines priemones;

–   ISO 22000 Maisto saugos vadybos sistemos –  standartas sertifikuojamas visose maisto saugos užtikrinimo grandinėje esančiose organizacijose, pradedant sanitarinėmis, pakavimo medžiagomis, kurios liečiasi su maistu, tiekėjais ir baigiant maisto produktų, pašarų gamintojais, ūkininkais;

–   EN 15593 Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes – standartas užtikrina pakuočių, kurios liečiasi su maistu, saugumą.

 

Kokie ISO sertifikavimo privalumai jūsų verslui

ISO sertifikatas jūsų verslui gali suteikti šiuos privalumus:

–   efektyvesnį prekių ir paslaugų pristatymą;

–   įstatymų ir taisyklių laikymąsi;

–   sumažėjusias išlaidas;

–   klientų pasitikėjimą;

–   padidėjusias maržas ir pajamas;

–   konkurencingą verslą, atliekant aukštesnės kokybės darbą

Jūs galite pasiekti rinką visame pasaulyje, įrodę savo įsipareigojimą laikytis tarptautinių kompetencijos standartų.

Related Posts