Rgp 3, 2022

Kas yra įmonės verslo biudžetas ir kaip jį valdyti

Titulinis - Kas yra įmonės verslo biudžetas ir kaip jį valdyti

Nėra jokių teisinių aktų ar oficialių reikalavimų, susijusių su įmonės biudžetu ar jo valdymu. Vis tik jo planavimas bei stebėjimas ir analizavimas, kaip pavyksta tuos planus įgyvendinti, labai palengvina jūsų verslo kasdienybę ir padidina įmonės konkurencingumą. Biudžetas – vienas svarbiausių įrankių, padedantis nustatyti silpnąsias ir stipriąsias jūsų verslo finansų valdymo vietas. Todėl nuoširdžiai rekomenduojame nenumoti į tai ranka.

 

Kas yra įmonės biudžetas ir kam jis reikalingas?

Tai tam tikra suma (sumos), skaičius (skaičiai), kuris apibūdina finansinius įmonės tikslus, apimančius visas veiklos sritis. Paprastai biudžetas sudaromas tam tikram laikotarpiui – metams, ketvirčiui, mėnesiui.

Tikrai galime rasti verslų, kurie biudžeto nenaudoja. Na, kam gi apsikrauti papildomais rūpesčiais, sudarinėjant skaičiais užpildytas lenteles, jei ir taip viskas „kažkaip“ juda? Vis tik jei norite tą judėjimą pakreipti ne „kažkokia“, o tikslinga linkme, teisingai sudarytas bei suplanuotas biudžetas – didelę naudą teikiantis finansinis įrankis.

 

Jo nauda akivaizdi:

–        padeda organizuoti įmonės veiklą ir nukreipti ją į pasirinktą tikslą;
–        padeda sekti išlaidas ir pajamas;
–        padeda adekvačiai paskirstyti turimus išteklius ir organizuoti įmonės veiklą;
–        padeda ilgalaikius planus pervesti į trumpalaikius bei suskirstyti juos „mažesniais kąsniais“;
–        tarnauja kaip išlaidų kontrolės įrankis, nustatantis aiškias jų ribas;
–        tarnauja kaip įrankis, padedantis nustatyti problemines įmonės veiklos sritis (jei lyginant suplanuotas išlaidas ir faktinius veiklos rezultatus atsiranda dideli nuokrypiai);
–        tai labai aiški ir konkreti įmonės tikslų išraiškos priemonė, padedanti suprasti, kaip sėkmingai tie tikslai įgyvendinami;
–        padeda valdyti įsiskolinimus, jei tokių yra, taip pat gauti finansavimą.

Jeigu į biudžeto sudarymą ir jo valdymą įtraukiami ir darbuotojai, tai leidžia jiems stipriau susidomėti bei suprasti įmonės veiklą, pamatyti aiškesnę viziją, vardan ko jie atlieka savo kasdienes pareigas. Tai gali būti puiki papildoma motyvavimo priemonė.

Jeigu jūs planuojate savo įmonės biudžetą, veikiausiai žinote:

–        pajamų sumą, kurią reikia pasiekti;
–        išlaidų sumą, kuri reikalinga užsibrėžtoms pajamoms gauti;
–        kiek jau išleidote bei kiek dar galite išleisti;
–        kokių pajamų ir išlaidų galite tikėtis ateityje (pavyzdžiui, kitais metais).

 

Kaip sudaromas ir valdomas biudžetas?

Bendras biudžetas sudaromas iš mažesnių dedamųjų – funkcinių biudžetų, kurie priklauso nuo veiklos pobūdžio. Tai gali būti pardavimų, gamybos, priemonių ir / ar medžiagų pirkimo, darbo sąnaudų biudžetai ir pan. Labai dažnai baigiantis metams sudaromas kitų metų biudžetas, analizuojamas senasis bei įvertinama, kaip sekėsi laikytis plano. Žinoma, tai jokiu būdu nereiškia, kad privalote laukti gruodžio mėnesio. Susidėlioti konkrečius planus galima bet kada.

Pagal ką planuojamas biudžetas? Pagrindinis veiksnys yra norima pardavimų apimtis (tačiau įtakos gali turėti ir riboti ištekliai), o esminės ataskaitos: balansas, pelno nuostoliai ir pinigų srauto ataskaita.

 

Kokia informacija reikalinga biudžeto sudarymui?

Metinis biudžetas sudaromas remiantis:

–        turimais einamųjų metų įmonės veiklos rodikliais;
–        konkurentų bei rinkos tyrimų duomenimis;
–        bendra ekonomine situacija ir rinkos tendencijomis;
–        naujų prekių, paslaugų ar technologijų „grėsme“;
–        kitais svarbiais faktoriais.

Suprantama, sudėliojus biudžetą, reikalai tuo neužsibaigia, kadangi tai tęstinis procesas. Reikalinga stebėti jo vykdymą, teikti ataskaitas ir, jei reikalinga, atnaujinti planus. Tam, kad viskas judėtų sklandžiai, tiek vadovai, tiek darbuotojai privalo žinoti esamas bei numatytas veiklos išlaidas, pardavimų pajamas, išmanyti netikėtų išlaidų ir pajamų pobūdį.

 

Kas gali sudaryti įmonės biudžetą?

Kaip supratote, jo sudarymui reikalingos įvairios ataskaitos, todėl be tvarkingai vedamos buhalterijos tai sunkiai įmanoma. Biudžetą sudaryti gali vadovas (vadovai) kartu su buhalterijos skyriumi. Atsižvelgiant į įmonės dydį, dalyvauti gali direktoriai, skyrių vedėjai, finansų specialistai, biurų vadovai, administratoriai.

Jei įmonė nedidelė, dažnu atveju ji gali neturėti savo buhalterio, o vadovas ne visada turi pakankamai laiko ar kompetencijos šiam darbui. Todėl tikrai verta pasvarstyti apie profesionalias apskaitos paslaugas.

 

Ieškote finansavimo?

Jūsų verslas planuoja augti? Pasitarkite su mumis. „European Merchant Bank“ komanda rekomenduos Jums geriausią sprendimą. Pasikalbėkime.

Related Posts