Rgp 3, 2022

Pagrindiniai finansinės veiklos rodikliai, kuriuos turėtų stebėti smulkus ir vidutinis verslas

Titulinis - Pagrindiniai finansinės veiklos rodikliai, kuriuos turėtų stebėti smulkus ir vidutinis verslas

Finansinės veiklos rodikliai – vieni pagrindinių indikatorių, įspėjančių apie galimas grėsmes ir liudijančių, kad procesai vyksta sklandžiai. Šių rodiklių yra nemažai, tačiau daliai jų reikėtų teikti didesnį dėmesį. Tad kokius finansinius rodiklius verta prioretizuoti?

 

Veiklos pinigų srautai

Tai vienas iš svarbiausių rodiklių, atspindinčių verslo procesų finansinę eigą. Veiklos pinigų srautų matavimas padeda suprasti, kiek pinigų patenka į verslą ir iš jo „išeina“. Tai leidžia suprasti, kiek pinigų galite išleisti artimiausiu metu ir kada laikas sumažinti išlaidas.

Veiklos pinigų srautas = grynosios pajamos + nepiniginės išlaidos – apyvartinių lėšų padidėjimas

 

Pajamos ir jų srautų analizė

Pajamas galite apskaičiuoti keliais skirtingais būdais. Jei naudojate kaupimo apskaitą, klientų pirkimai kreditu yra įtraukiami į pajamas, net jei negavote mokėjimo. Grynųjų pinigų apskaitoje į pajamas įtraukiate pinigus, gautus į banko sąskaitą.

Pajamos = pardavimo kaina x parduoti vienetai

 

Išlaidos

Jos apima visas veiklos sritis: darbo užmokestį, įrangą, reikmenis ir kt. Taip pat palūkanas ir skolinimo mokesčius.

Vėlgi, jei naudojate kaupimo principą, į sąnaudas atsižvelkite, kai jos patiriamos, net jei dar nesumokėjote už jas. Grynųjų pinigų apskaitoje išlaidas įtraukiate tik tada, kai jos bus sumokėtos.

Į išlaidų srautus žiūrėkite itin reikliai ir atidžiai, o pastebėję nebūtinus pirkimus – apribokite juos.

Išlaidos = parduotų prekių savikaina + atlyginimai + pardavimo komisiniai + rinkodaros išlaidos + nekilnojamojo turto išlaidos + komunalinės paslaugos

 

Grynosios pajamos

Dar kitaip vadinamos pelnu – tai taip pat labai svarbus rodiklis, atspindintis realią finansinę situaciją. Grynosios pajamos parodo veiklos augimą ir įspėja, kai einate į nuostolius.  Jei negaunate pakankamai grynųjų pajamų išlaidoms padengti, rizikuojate atsilikti nuo mokėjimų ir prisikaupti skolų.

Grynasis pelnas = pajamos – visos išlaidos

 

Biudžetų kontrolė

Reikėtų analizuoti ne tik kam ir dėl ko skiriami pinigai, bet ir kur jie išleisti. Stebėkite einamiems veiklos reikalams skirtą biudžetą ir įvertinkite, ar optimaliomis kainomis buvo įsigytos, pavyzdžiui, darbo priemonės, kitų įmonių paslaugos ir pan. Įvertinkite rinkodaros tikslams skirtas lėšas – šioje srityje svarbus atsiperkamumas. Galbūt adekvačiai nepavyks įvertinti per mėnesį ar du, tačiau po kelių mėnesių turi matytis rezultatai. Jei jie jūsų netenkina, ieškokite priežasčių ir su specialistais spręskite, ką reikėtų keisti ir tobulinti.

 

Finansinės ataskaitos analizė

Finansinių ataskaitų analizė – tai pagrindinių finansinių dokumentų peržiūros procesas, siekiant geriau suprasti, kaip veikia įmonė. Nors yra daug skirtingų finansinių ataskaitų tipų, kuriuos galima analizuoti, tačiau vadovams labiausiai rekomenduojama:

  • balanso ataskaita, kurioje nurodomas įmonės turtas, įsipareigojimai ir savininkų nuosavybė tam tikru momentu;
  • pajamų ataskaita, kurioje apibendrinamos įmonės pajamos, išlaidos ir pelnas per tam tikrą laikotarpį;
  • pinigų srautų ataskaita, kurioje fiksuojami kasdienės veiklos pinigų srautai;
  • metinė ataskaita – tai dokumentas, apibūdinantis įmonės veiklą ir finansines sąlygas, įprastai apimantis aukščiau išvardytus dokumentus.

Kaip matote, rodiklių ne taip jau mažai ir juos visus reikėtų išmanyti ne tik buhalterijai, bet ir vadovybei. Jei jūsų verslas smulkus, reikės turėti pakankamai žinių, kad galėtumėte tinkamai įvertinti visus finansinius rodiklius. Jei verslas vidutinis ir dirba nemažai žmonių, šiuos duomenis turėtų stebėti kompetentingi asmenys, nuolat perduodantys apdorotą informaciją vadovams (-ui).

Šiais laikais yra įvairių pagalbinių priemonių, padedančių sekti ir sisteminti finansinius rodiklius, reikia tik išsirinkti. Taip pat nemažai kursų, mokymų, konsultavimo finansinio raštingumo temomis. Visa tai leidžia atsakingai valdyti verslo procesus ir visada žinoti, apie įmonės finansinę situaciją bei galimybes.

 

Ieškote finansavimo?

Jūsų verslas planuoja augti? Pasitarkite su mumis. „European Merchant Bank“ komanda rekomenduos Jums geriausią sprendimą. Pasikalbėkime.

Related Posts